استند آپ کمدی خنده دار و شنیدنی از بانجی جامپینگ - آخر خنده

حسن ریوندی ، با حضور روی سن، توانست تلخی فضای سنگین و غم آلود سالن را از بین ببرد و آن را به حالت طبیعی برگرداند، امیدواریم که کمک های ما هم بتواند بیماران سرای احسان را به حال طبیعی برگرداند
www.hasanreyvandi.com