استند آپ کمدی خنده دار و شنیدنی از بانجی جامپینگ - آخر خنده

حسن ریوندی ، با حضور روی سن، توانست تلخی فضای سنگین و غم آلود سالن را از بین ببرد و آن را به حالت طبیعی برگرداند، امیدواریم که کمک های ما هم بتواند بیماران سرای احسان را به حال طبیعی برگرداند
www.hasanreyvandi.com

طنزحسن ریوندیبانجی جامپینگخنده دارکمدی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x