راز موفقیت الیزابت گیلبرت نویسنده مشهور آمریکایی

خانم الیزابت گیلبرت موفقیت های زیادی در نویسندگی بدست آورده است، بعضی از کتاب های دست مایه فیلم نامه نویسی و خلق آثار ویدیویی نیز شده است. او در این صحبت هفت دقیقه سیر کوتاه و دلیل اصلی موفقیت خود را بیان می کند.