پهپاد ژاپنی ها به سبک اوریگامی

ژاپنی ها یک پهپاد به سبک پرنده اوریگامی ساخته اند