اموزش کامل باغداری پسته

816
08 آبان 1394

آموزش کامل تولید پسته آمریکا در باغات از مرحله کاشت آبیاری پسته تا برداشت آن توسط دستگاهای مکانیزه

آموزشیتولید پستهتولید پسته استانداردپسته مرغوب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x