تقلید صدای خنده دار و شنیدنی محمد علیزاده از ریوندی

تقلید صدای بسیار دیدنی محمد علیزاده توسط حسن ریوندی و علیرضا مسلمی که پیشنهاد می کنم حتما ببینید قسمت های بسیار جالب و دیدنی در آن گنجانده شده