آیت الله سیستانی درباب قمه زنی

کسانی که می گویند آیت الله سیستانی قمه زنی را حرام کرده است دروغ گو هستند

مذهبیسیستانیقمه زنیشعایر حسینیآیت الله سیستانیالتطبیر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x