هشت راز موفقیت (در سه دقیقه و نیم)

سلام
ریچارد جان یک کارگاه یک ساعت و نیمه را به صورت خیلی خلاصه و مفید در سه دقیقه و نیم ارائه کرده و راه‌کارهای خیلی خوبی را برای رسیدن به موفقیت بیان می‌کند.
پیشنهاد می‌کنم این ویدیوی بسیار کاربردی را از دست ندهید!