نازکترین لباس ضد گلوله دنیا در کلمبیا

226
04 آبان 1394

یک شرکت کلمبیایی درنزدیکی شهر بوگوتا با همکاری گروهی از کارشناسان داخلی در صدد ساختن نازک ترین لباسهای ضد گلوله دنیا است.

فناورینازکترین لباس ضد گلوله دنیا در کلمبیالباس های ضد گلولهنازکترین لباس ضد گلولهکلمبیاضد گلوله

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x