حمله به خودروی شوهر خائن با چکش

یک زن در شهر شنژن چین وقتی پی برد که شوهرش به او خیانت کرده، BMW ۷۴۰ دویست هزار یورویی او را برای مدت ۲۰ دقیقه و مقابل چشمان همسایه ها با چکش مورد حمله قرار داد.
منبع: 55 آنلاین