عروس و داماد داعشی با ماشین عروس

فرار داعشی ها با لباس عروس و داماد با ماشین خیلی جالبه ببینید بخندید
http://pazal.blogsky.com