برخورد صاعقه با هواپیمای مسافری هنگام فرود

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما : هواپیمای مسافری شرکت کانتاس استرالیا هنگام فرود در فرودگاه سیدنی پس از برخورد یک صاعقه قوی به سلامت به زمین نشست. کارشناسان می گویند که این صاعقه می توانست هواپیما را به دو نیم کند، اما شانس با مسافران آن همراه بود و بدون هیچ آسیبی در باند فرودگاه سیدنی فرود آمد.این صاعقه درهمین حال دو نفر را که روی زمین در محوطه فرودگاه در حرکت بودند مجروح کرد./