درگیری میان رای دهندگان مقابل سفارت ترکیه در توکیو

هنگامی که شهروندان ترکیه ای ساکن ژاپن مقابل سفارت کشورشان در توکیو منتظر ایستاده بودند تا برای شرکت در انتخابات پارلمانی زودهنگام اول نوامبر رای خود را به صندوق بیندازند، ناگهان میان کردها و ترک ها درگیری رخ داد. پس از این رخداد، پلیس به ماجرا پایان داد. در این حادثه سه تن مجروح به بیمارستان منتقل شدند.