شوخی ظریف با ماجرای سیمان

205
04 آبان 1394

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه دقایقی پیش از دیدار با همتای ژاپنی خود، در حضور خبرنگاران به تهدید روز یکشنبه یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرد.

خبریظریفشوخی ظریفسیمانماجرای سیمانمحمد جواد ظریف

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x