تخریب انفجاری شش برج بزرگ در شهر گلاسکو

175
04 آبان 1394

مقامات شهری «گلاسکو» اسکاتلند، ۵ بلوک ساختمان مسکونی باقی مانده از مجموع آپارتمان های معروف به «جاده قرمز» در این شهر را تخریب کردند. انفجار کنترل شده این برج ها برای بازسازی فضای شهری در عین حال به طور کامل انجام نشد، زیرا پس از فرونشستن گرد و خاک، همه مشاهده کردند که قسمت هایی از دو ساختمان همچنان سر پا مانده است.

خبریتخریب افنجاریانفجاربرجبرج بزرگگلاسکو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x