پیاز فروش کلاهبردار نامرد

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما : در هند پیاز یک ماده غذایی اصلی است و حتی هر گاه قیمت پیاز افزایش می یابد در شهرهای هند شورش به پا میشود. زن هندی از یک پیازفروش دوره گرد در حال خرید پیاز است. زن خودش پیازها را انتخاب کرده و در نهایت پیاز فروش آنها را در کاغذی پیچیده تا به خریدار بدهد.خریدار برای دادن پول یک لحظه از پیاز فروش غافل می شود و مرد متقلب در یک چشم به هم زدن..