وقتی طاووس عصبانی می شود

این طاووس نر از دست چند نفر عصبانی شده و در حالی که چتر دمش را باز کرده با صدایی خشم آلود به سوی آنها حمله می کند. // دانلود ویدیو کلیپ پرندگان زیبا خوشگل قشنگ سر و صدا