نظر رهبری درباره قمه زنی چیست؟

374
03 آبان 1394

راجع به قمه زنی نظر حضرت آقا را پرسیدند که به نظر ایشان چه حکمی دارد؟ آیا مقلدین سایر مراجع هم باید از این دستور تبعیت کنند؟ و نکته دوم اینکه آیا مخفیانه بودن یا مخفیانه نبودن آن با هم فرقی دارد؟--خب نظر آقا در مورد قمه زنی را شاید همه شنیده باشید که ایشان این کار را در وضعیت فعلی حرام میدانند.تعبیر ایشان این بود که نه سابقه ای دارد ( در ادامه ...)


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x