دکلمه شعر بسیار زیبای لحظه های بی کسی با صدای بانو الهه فاخته

لطفا به سایتشان مراجعه کنید
. http://e-fakhteh-a.ir
آدرس کانال تلگرام
https://telegram.me/elahe_fakhteh