دکلمه شعر عاشقانه ای دوست از کتاب وشاید عشق 1 - بانو الهه فاخته

شعر عاشقانه ای دوست
قسمتی از این شعر زیبا را با صدای خود شاعر الهه فاخته می شنویم .
برای خرید کتاب به سایت ایشان مراجعه بفرمایید
. www.e-fakhteh-a.ir
آدرس کانال تلگرام
https://telegram.me/elahe_fakhteh