دکلمه شعری کاملا عاشقانه - بانو الهه فاخته

شعر یک جرعه نور از کتاب وشایدعشق ۱ . دکلمه و شاعر الهه فاخته ... دکلمه شعری عاشقانه عارفانه . این کتاب در مجموعه ۲و۳ ادامه خواهد داشت . برای خرید این کتاب شعر که به سبک نیمایی و بلند نوشته شده به سایت ایشان مراجعه بفرمایید .

https://telegram.me/elahe_fakhteh
http://e-fakhteh-a.ir/
https://instagram.com/elahe_fakhteh/


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x