دکلمه جونی جونی یار جونی - بانو الهه فاخته

کتاب شعر جونی جونی یار جونی کتابی با اشعار محاوره عاشقانه و رمانتیک و غمگین می باشد . برای تهیه کتاب به سایت بانو الهه فاخته مراجعه بفرمایید . www.e-fakhteh-a.ir
آدرس کانال تلگرام
https://telegram.me/elahe_fakhteh