پژوهشی در خیام خوانی نیشابور توسط متین رضوانی پور در کنار تربت خیام، اجرا در دستگاه ماهور

124
03 آبان 1394

این پژوهش در سال 1390 در شهر نیشابور انجام شد و این پیرمرد هر روز در کنار تربت خیام برای مردم خیام‌‌خوانی می نماید.

موسیقیخیام خوانیمتین رضوانی پوردستگاه ماهور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x