وقتی که شعبده باز ضایع می‌شود!

600
03 آبان 1394

شعبده بازی که با چشمان بسته در حال انجام حرکات با توپ بود به یکباره از روی صندلی سقوط کرد، اما به خیر گذشت.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x