سقوط هولناک دوچرخه سوار از کوه

204
03 آبان 1394

در جریان مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ردبول ۲۰۱۵ «Nicholi Rogatkin» ۱۹ ساله از روی دوچرخه سقوط کرد، اما دوباره بلند شد و با بدن زخمی و صورت خونی رکاب زدن را تا خط پایان ادامه داد.

حوادثسقوط هولناک دوچرخه سوار از کوهسقوط دوچرخه سوار از کوهمسابقات ردبولNicholi Rogatkinحادثه برای دوچرخه سوار

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x