سقوط هولناک دوچرخه سوار از کوه

در جریان مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ردبول ۲۰۱۵ «Nicholi Rogatkin» ۱۹ ساله از روی دوچرخه سقوط کرد، اما دوباره بلند شد و با بدن زخمی و صورت خونی رکاب زدن را تا خط پایان ادامه داد.