بزرگترین نان باگت جهان

این نان بزرگ را گروهی از نانوایان علاقه مند در نمایشگاهی در میلان ایتالیا تهیه کردند. گروه داوری کتاب رکوردهای گینس این نان را به طول 120 متر به عنوان بزرگترین باگت جهان ثبت کرد.