نتیجه دست کم گرفتن الاغ

327
03 آبان 1394

روباه زرنگی که الاغ را دست کم گرفته بود، به سرنوشت شومی دچار شد که انتظارش را نداشت. صاحبان الاغ هم بدون هیچگونه اقدامی منتظر می مانند تا الاغ روباه بیچاره را بکشد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x