رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا

483
03 آبان 1394

این خودروها با انرژی الکتریسیته که منبع آن نور خورشید است کار می کنند.
خودروهای حاضر در این رقابت اجازه داشتند که فقط با پنج کیلووات انرژی وارد رقابت شوند. این میزان ده درصد از انرژی کلی است که خودرو می تواند داشته باشد. بقیه انرژی باید در بین مسابقه و از طریق نور خورشید یا حرکت خودرو تامین می شد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x