پژوهش متین رضوانی پور در نوحه خوانی سنتی دزفول، در محضر استاد ابوالقاسم تاج

124
03 آبان 1394

این نوحه در گوشه آذربایجانی دستگاه ماهور خوانده شده است. این گوشه بیشترین کاربرد را در اجرای دستگاه ماهور در استان خوزستان دارد.

موسیقینوحه سنتیمتین رضوانی پوردزفول

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x