انیمیشن طنز تاریخچه موبایل و فرهنگ تلفن جواب ندادن

انیمیشن طنز همراه با شعرخوانی ریتمیک راوی با موضوع موبایل و پدیده جواب ندادن به تماس ها برای کلاس گذاشتن!!
این انیمیشن در سایت آپارات بیش از 6 هزار بازدید دارد و بازدیدها در حال افزایش است.
این انیمیشن ها توسط سایت جلوه گاه طرح و نقش به آدرس http://3dmaking.ir تولید شده است.