لالایی علی اصغر (ع) بر اساس الحان گیلان در شبکه جام جم، آواز: متین رضوانی پور، نی: پیمان بزرگ نیا

این لالایی در محرم سال 1393 به صورت زنده در شبکه جهانی جام جم اجرا شده است