صحنه جالب فوتبال : حمل مصدوم با برانکارد !

345
02 آبان 1394

هنگامی که لئوناردو کوتریس، در مسابقه فوتبال دسته دوی یونان مصدوم شد، از بخت بد، دو امدادرسان به کمکش آمدند که به نظر می رسد چندان شغلشان را دوست ندارند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x