صحنه جالب فوتبال : حمل مصدوم با برانکارد !

242
02 آبان 1394

هنگامی که لئوناردو کوتریس، در مسابقه فوتبال دسته دوی یونان مصدوم شد، از بخت بد، دو امدادرسان به کمکش آمدند که به نظر می رسد چندان شغلشان را دوست ندارند.

ورزشیصحنه جالب فوتبال

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x