3 نفر بی خود و بی جهت مردند

3 کارگر می خواهند یک تابلوی راهنمای جاده ای را نصب کنند. ارتفاع تابلو زیاد است و در آن فلز به کار رفته است. همکاران 3 کارگر هم نظاره گر آنها هستند. ناگهان بر اثر یک غفلت گوشه ای از تابلو با سیم برخورد کرده و کارگران بینوا یکی یکی به زمین افتاده و به دلیل برق گرفتگی می میرند. فیلم را ببینیم.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x