مراسم تعویض پرچم امام حسین محرم94

مراسم تعویض پرچم امام حسین محرم تعویض پرچم گنبد منور امام حسین علیه السلام در محرم94 که پس از آن پرچم قبلی دست به دست برای تبرک میچرخد منبع اختصاصی: http://www.nwn.rozblog.com