شهادت حضرت عباس

شهادت حضرت عباس در فیلم مختارنامه
توجه کنید که این سکانس در سریال حذف شده است.