تاریخچه ورزش سه گانه

یکی از رشته‌های المپیکی در جهان ورزش تری اتلون یا سه‌گانه نام دارد که ورزشی پرهزینه ولی دارای طرفداران بسیاری است.این رشته‌ی المپیکی شامل 1500 متر شنا، 40 کیلومتر دوچرخه سواری و 10 کیلومتر دو صحرانوردی است که این ورزش ما به صورت پی‌در‌پی انجام می‌شود. از آنجا که علم روز ورزش در این سه رشته بسیار دخیل است و ورزشکاران باید تجهیزات سه رشته ورزشی را در اختیار داشته باشند این ورزش به این علت پرهزینه است.نخستین مسابقه ورزشی سه‌گانه در سال 1921در کشور فرانسه برگزار شد و در نهایت در این مسابقه ورزشکاران 7 کیلومتر رکاب‌ زدند، 200 متر شنا کردند و 5 کیلومتر دویدند. در سال 1972 این ورزش به شکل ورزش دوگانه در میان سایر ورزشکاران به چشم خورد که این مسابقات شامل شنا و دو بود. در سال 1974 در آمریکا چند ورزشکار از سه رشته شنا، دو میدانی، دوچرخه‌سواری تصمیم به برگزاری مسابقاتی از ترکیب این سه رشته ورزشی کردند و در کمال ناباوری که شاید شرکت کنندگان به حد نصاب نرسد. 6 ورزشکار در خط شروع کنار یکدیگر قرار گرفتند تا به رقابت بپردازند. در سال 1978 یک افسر نیروی دریایی آمریکایی زیر شاخه‌ای از ورزش‌های سه‌گانه را معرفی کرد که به مسابقات مردان آهنین مشهور شد و وی چون خود شناگر و دونده بود و اخبار مسابقات دوچرخه‌سواری را دنبال می‌کرد…