همخوانی خانم بازیگر جوان با یکی از آهنگهای مرتضی پاشایی

ویدئوی همخوانی الناز شاکر دوست با یکی از آهنگهای مرحوم مرتضی پاشایی

موسیقیکلیپ موسیقیهمخوانیالنازشاکردوست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x