همخوانی خانم بازیگر جوان با یکی از آهنگهای مرتضی پاشایی

ویدئوی همخوانی الناز شاکر دوست با یکی از آهنگهای مرحوم مرتضی پاشایی