میگن دخترش به قتل رسیده و این مادر تو مراسم ختم براش جشن عروسی میگیره

کلیپ مراسم ختم دختر 19 ساله که توسط نامزدش به قتل رسید و مادر و برادرش برای او می رقصند