من که نفهمیدم چی بود رد شد !

کلیپ رد شدن کوتوله از کنار یک کودک