قبوله نمازش؟ شما بودید بچه رو چیکارش میکردید؟

1,764
29 مهر 1394

نماز خواندن پیرمرد و اذیت کردن نوه اش در حین نماز و کتک خوردن بچه


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x