نمیدونم چی بگم واقعا ! ماشینی به شکل کفش!

کلیپ کفاشی که ماشینی به شکل کفش طراحی کرده و کسب و کار میکند