تقلید صدا و شوخی خنده دار با محمد علیزاده - آخرته خنده

قسمتی از اجرای حسن ریوندی در جشن نظام پزشکی ، تالار بزرگ کشور ، آیتم های بسیار متنوعه ای در آن قرار داده شده است که پیشنهاد می کنم حتما ببینید
www.hasanreyvandi.com