هادی علیزاده پورنیا

هادی علیزاده پورنیا متولد سال 1368 و قمی هستند. و در وزن 75 کیلو گرم در تیم ملی کشتی می گیرد.از سال 80وارد کشتی شده است و دلیل اینکه به کشتی علاقمند شده اینست که پسر خاله او آقای میکائیلی کشتی گیر بوده است و مربی و مدال آور تیم. و هروقت که مسابقه داشته آقای میکائیلی او می رفته و تماشا می کرده . و این باعث می شود به کشتی علاقمند شود و در این رشته ی ورزش وارد شود. در سال 80 در باشگاه تختی در رشته کشتی ثبت نام می کند.و مربی او آقای روفی و افشین میرصالحی بوده است و در کنار کشتی تحصیلش را ادامه می دهد و کارشناسی خود را در محمود آباد می گیرد و خود را برای کار شناسی ارشد دارد آماده می کند.اولین مسابقه اش،مسابقه نونهالان بوده است و مقام چهارم را بدست آورد ه است و در مسابقات جوانان مقام سوم را می آوردو سال بعد مقام دوم در کشور را آورد و اولین مسابقه بین المللی او جام قهرمانی ترکیه و مقام سوم را کسب می کند.