خندوانه تولد...؟

جملات مهمانان خندوانه در مورد خندوانه یعنی....؟