خاطره ویلای شمال مهران غفوریان

خاطره ویلای شمال مهران غفوریان در برنامه خندوانه.