خاطره تصادف مهران غفوریان در شمال

خاطره مهران غفوریان در شمال، در برنامه خندوانه.