خاطره تیله بازی نادر سلیمانی

خاطره تیله بازی نادر سلیمانی در بچه گی و تعریف آن در برنامه خندوانه.