نادر سلیمانی در خندوانه

حضور نادر سلیمانی در برنامه خندوانه.