ترس از جراحی(طنز)

در طنز جذاب ترس از جراحی، بیمار قبل از عمل جراحی به دلیل اینکه نخستین بار است زیر تیغ جراحی میرود بسیار اظهار بیقرای می کند و در حین گفتگو با پرستار اتاق عمل و پزشک متوجه می شود این نخستین عمل پزشک است.بیمار سعی در فرار از اتاق عمل را دراد که این اقدام با شکست مواجه می ‌شود.