رمضانعلی کوشکی - مسن ترین ركورددار روپایی

رمضانعلی کوشکی اهل بجنورد، ساکن مشهد مقدس، 59 سال سن دارد و پدر 5 فرزند و بازنشسته سازمان بهزیستی است. وی از دوران جوانی علاقمند ورزش فوتبال بوده و مدتی نیز عضو تیم بجنورد در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است و می گوید از دوران جوانی یعنی حدود 40 سال پیش علاقمند روپایی با توپ فوتبال بودم و همیشه برای تفریح روپایی می زدم وهمواره آرزو داشتم که تعداد روپایی هایم به مرز 1000 عدد برسد ولی به علت مشغله کاری و زندگی هرگز نتوانستم به این آرزو جامعه عمل بپوشانم ولی بعد از بازنشستگی با اراده قوی تصمیم گرفتم به این آرزو جامعه عمل بپوشانم لذا با شروع تمرین های مجدد بعد از مدت کمی توانستم به این آرزو برسم و تعداد روپایی هایم را به عدد هزار برسانم و می گوید این امر موجب شد تا انگیزه های جدیدی در من ایجاد شود و تصمیم گرفتم که با سعی و تلاش، خود را رکورد دار روپایی زدن در ایران نمایم و به تمرینهایم ادامه دادم و در مدت کوتاهی تعداد روپایی هایم را توانستم به 12 هزار عدد برسانم و به خود و خصوصا جوانان عزیز ایران اسلامی نشان دهم که برای موفقیت هیچ وقت دیر نیست. او توکل بخدا و تمرکز در انجام کارها و اراده قوی را از جمله عوامل مهم در موفقیتها عنوان می کند .او كه هیچ وقت فکر نمی کرد در این سن و سال بتواند بیش از 2 ساعت به طور متوالی…