حرکات ورزشی با استفاده از دیوار

در این برنامه چند حرکت با استفاده از دیوار انجام می دهیم بعد از اینکه بدن را خوب گرم کردیم می توانیم از حرکاتی که توضیح داده خواهد شد استفاده کنیم اولین حرکت اینست که فرد به سمت دیوار قرار می گیرد و یک پا را جلو قرار می دهد به حالتی که می خواهد دیوار را به سمت جلو به حرکت در آورد به دیوار فشار می آورد و بعد از چند لحظه ریلکس کرده و دوباره حرکت را انجام می دهد می توان پا را عوض کرد و دوباره حرکت را تکرار کرد اینکار باعث تقویت عضلات سر شانه خواهد شد حرکت بعدی حرکت شنای ایستاده می باشد دستها به عرض شانه باز می کنیم بدن را صاف می کنیم و و خود را به سمت دیوار نزدیک می کنیم با خم کردن آرنجها و دوباره برمی گردیم این حرکت را می توان در چند ست انجام داد اما شکل دیگر اینست که دستها را به سمت داخل خم می کنیم و آرنجها را از پهلو به سمت بیرون و بدن را به دیوار نزدیک می کنیم اما حرکت بعدی فرد ورزشکار از دیوار کمک می گیرد و دستها را کنار دیوار قرار می دهد و پاها را به شکل خمیده به سمت بالا کشیده و به سمت پایین می آورد و سعی می کند زاویه قائمه ایجاد کند و بعد پاها را به صورت 45 درجه درآورده و پنجه پا را به سمت خودش می کشد